7 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้คุณภาพอากาศปานกลาง-ดีมาก/ฝุ่น 2.5 ลดอีกทุกพื้นที่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/64358

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 7 ก.พ.62 ระบุปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยคุณภาพอากาศปานกลางถึงดีมาก จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ ทั้งนี้จากการดำเนินงาน บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 ชุด รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 602 ราย แบ่งเป็น รถใหญ่ตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 377 รายรถเล็กตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 225 รายกทม. ร่วมกับโรงเรียนการบินกรุงเทพจัดเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำบริเวณเขตบางขุนเทียน รวม 6 เที่ยวบิน พร้อมดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม. ทุกวัน